Thông tin giao hàng
Categories

Thông tin giao hàng

Sản phẩm được bàn giao dưới hình thức file máy tính hoặc bản vẽ in. Với mục đích tiết kiệm, bảo vệ môi trường, "Mua là Xây" khuyến khích các giao dịch điện tử, ít gây hại đến môi trường.

Sau khi người mua thanh toán theo hướng dẫn, sản phẩm sẽ được "Mua là Xây" chuyển đến người mua.

Mua là Xây - Thiết kế cho mọi nhà © 2023
- Responsive Themes by Yoocart