Hồ sơ phần kiến trúc
Categories

Hồ sơ phần kiến trúc

Hồ sơ phần kiến trúc

Các bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, chỉ bao gồm phần kiến trúc (dễ dàng để bổ sung, phát triển thêm các bộ môn để đưa vào thi công) hoặc còn có thêm các bộ môn khác như điện hoặc nước hoặc kết cấu (đơn giản).

Một bộ hồ sơ điển hình thuộc mục này thường bao gồm các bản vẽ sau:

 • Mặt bằng tổng thể
 • Mặt bằng các tầng
 • Mặt đứng các trục
 • Mặt cắt các trục
 • Chi tiết WC
 • Chi tiết cầu thang
 • Chi tiết cửa
 • Chi tiết mặt đứng
 • Mặt bằng bố trí nội thất
 • Mặt bằng lát sàn
 • Mặt bằng trần 

Các danh mục con

Mua là Xây - Thiết kế cho mọi nhà © 2022
- Responsive Themes by Yoocart