Hồ sơ đầy đủ
Categories

Hồ sơ đầy đủ

Hồ sơ đầy đủ

Các gói thiết kế hoàn thiện, đầy đủ các thành phần kỹ thuật, đủ để xây dựng luôn.

Các hồ sơ phần lớn đều đã được thực hiện trong thực tế nên tính khả thi rất cao.

Một bộ hồ sơ tiêu biểu thường có các bản vẽ:

 1. Phần kiến trúc:
 • Mặt bằng tổng thể
 • Mặt bằng các tầng
 • Mặt đứng các trục
 • Mặt cắt các trục
 • Chi tiết WC
 • Chi tiết cầu thang
 • Chi tiết cửa
 • Chi tiết mặt đứng
 • Mặt bằng bố trí nội thất
 • Mặt bằng lát sàn
 • Mặt bằng trần 

2. Phần kết cấu

3. Phần cơ điện

4. Dự toán

Các danh mục con

Mua là Xây - Thiết kế cho mọi nhà © 2022
- Responsive Themes by Yoocart