Thiết kế ý tưởng
Categories

Thiết kế ý tưởng

Thiết kế ý tưởng

Các bản thiết kế chưa được đi vào chi tiết, nhưng có chất lượng tốt và có tính khả thi cao.

Các phương án thường chỉ bao gồm các bản vẽ kiến trúc cơ bản như:

  • Mặt bằng tổng thể
  • Mặt bằng các tầng
  • Mặt đứng các trục
  • Mặt cắt các trục
  • Phối cảnh 

Với một số công trình quy mô nhỏ, thiết kế với cấu trúc đơn giản như nhà 1-3 tầng, bước gian nhỏ, hồ sơ thiết kế ý tưởng cũng đủ để các nhà thầu có kinh nghiệm triển khai thi công luôn. Tuy nhiên, nếu được nghiên cứu phát triển thêm chi tiết thì sẽ góp phần làm việc thi công thêm thuận lợi, tiết kiệm.

Các danh mục con

Mua là Xây - Thiết kế cho mọi nhà © 2022
- Responsive Themes by Yoocart